onsdag 26 augusti 2009

640 sidor kunskap

Nu har ni chansen att läsa en alldeles för omfattande studie av migrationspolitiken i EU:s 27 medlemsländer. Den tålmodige kan t.ex. hitta information om vilka integrationskrav olika länder ställer för att bevilja familjeinvandring eller permanent uppehållstillstånd.

The study aims at providing an overview and analysis of the conditions for legal immigration for third country nationals, with a view to examining the benefits and possibilities of common policies in this field at the EU level. Several immigration categories, such as family reunification, work, studies and training are examined.

The study also covers visa policies, general conditions for immigration, i.e. regardless the immigration category, and conditions for obtaining a permanent residence permit, as well as cooperation with third countries. The study includes country reports for each of the 27 EU Member States.


Studien har den slagkraftiga titeln International Migration Law N°16 - Laws for Legal Immigration in the 27 EU Member States.

Inga kommentarer: