lördag 29 augusti 2009

Är moderaternas nya integrationsprogram förenligt med den gemensamma EU politiken?

Igår behandlade Moderaterna förslag till integrationsprogram på arbetsstämman. Det blev en lång debatt där partistyrelsens fick backa på några punkter till förmån för förslag från MUF.

- Den integrationspolitiken som Moderaterna nu fattat beslut om inger hopp för många människor. Nu måste Moderaterna driva på i regeringen för att arbetskraftsinvandringen ska bli ännu friare och att alla som kan försörja sig ska få stanna kvar, säger Niklas Wykman förbundsordförande MUF.

Migrationsminister Tobias Billström ville ha ”ordning och reda i systemen”, men hans linje förlorade med rösterna 103–82.

I övrigt fick partistyrelsen igenom sina förslag när det gäller integrationspolitiken. Det blir ingen begränsning av möjligheten till eget boende för asylsökande och ett medborgarskap ska kunna återkallas om man har fått det på felaktiga grunder, som hot, mutor eller brott.

Vad moderaterna kanske inte har tänkt på är att det förslag om att företag ska få anställa personer som inte har uppehållstillstånd och att alla som kan försörja sig ska få stanna i landet går på tvärs mot EU:s gemensamma migrationspolitik om att de arbetsgivare som anställer illegala invandrare ska kunna straffas. EU-parlamentet godkände i februari 2009 ett förslag om att arbetsgivare i hela EU kommer att vara skyldiga att kontrollera att arbetstagaren har uppehållstillstånd. Arbetsgivaren blir skyldiga att informera nationella myndigheter om anställningen. Om detta inte sker riskerar arbetsgivarna sanktioner.

Samtidigt har MUF fått igenom följande formulering i integrationsprogrammet:

I grund och botten måste det vara upp till det enskilda företaget, myndigheten eller organisationen om och vilken person de vill anställa. Vill de anställa en person som redan befinner sig i landet, om än illegalt, bör det ändå vara möjligt för dem att anställa just denna person.

EU har beslutat att det ska vara illegalt och straffbart att anställa personer utan uppehållstillstånd. Moderaterna vill numera att en sådan anställning ska ge uppehållstillstånd.

Inga kommentarer: