onsdag 13 maj 2009

Ni har väl inte missat SCB:s nya befolkningsprognos

Den nya befolkningsprognosen från SCB visar att den utrikes födda befolkningen förtsätter att öka i Sverige.

Det totala antalet personer i arbetsför ålder, 20-64 år, är idag 5,4 miljoner. År 2060 beräknas dessa öka med knappt 300 000 till 5,7 miljoner. Det är de utrikes födda som står för hela ökningen av personer i arbetsför ålder.

De senaste åren har nettoinvandringen varit rekordhög, över 50 000 per år. På sikt antas Sverige ha en invandring på 76 000 och en utvandring på 57 000. Det ger en nettoinvandring på drygt 19 000.

Däremot beräknas vi inte ha någon naturlig folkökning på sikt. En naturlig folkökning innebär att antalet födda är större än antalet döda. Efter år 2030 är det antagandet om ett invandringsöverskott som gör att folkökningen fortsätter. Då beräknas nämligen antalet döda överstiga antalet födda.


Vikten av en bra integrationspolitik har aldrig varit större!

Se också ny befolkningsstatistik för första kvartalet 2009. Det är den utomeuropeiska invandringen som ökar.

Den främsta orsaken till att Sveriges befolkning ökar är att invandringen kraftigt överstiger utvandringen. Under det första kvartalet invandrade 22 124 personer. Under samma period utvandrade 9 594 personer. Detta gav ett invandringsöverskott på 12 530 personer, och är en ökning jämfört med 2008 då överskottetet var 10 687 personer.

Den största gruppen som invandrade till Sverige var svenska medborgare (3 857), följt av irakiska (2 451) och somaliska medborgare (1 305). Antalet polacker och rumäner som invandrar har minskat med en tredjedel jämfört med första kvartalet 2008, och var under första kvartalet 1 187 respektive 425 personer. Motsatt utveckling har till exempel skett bland de afghanska medborgarna. Totalt invandrade 389 afghaner under första kvartalet, vilket var nära dubbet så många som under samma period förra året.

Inga kommentarer: