tisdag 12 maj 2009

Raska steg mot ett gemensamt asylsystem i EU

Ni har väl inte missat att EU-parlamentet nyligen röstade för fyra lagförslag som ska stärka det europeiska asylsamarbetet och de asylsökandens rättigheter. Det är upp till Sverige att komma överens om asylpaketet med Rådet under det svenska ordförandeskapet.

Den första delen i asylpaketet handlar om mottagandevillkoren. Parlamentet anser att de asylsökande bör garanteras boende, mat, kläder, tillgång till vård, finansiellt stöd, rätt att röra sig fritt och möjlighet att arbeta. Ledamöterna godkände också förslaget om en ny europeisk byrå för samarbete i asylfrågor. Byrån är tänkt att bidra med experthjälp och stöd till medlemsländerna, särskilt de länder som tar emot stora mängder asylsökande.

Men den kanske mest kontroversiella frågan är de föreslagna förändringarna i Dublinförordningen, som reglerar vilket medlemsland som ska pröva en asylansökan.

Ledamöterna vill se större solidaritet mellan medlemsländerna dels när det gäller att bistå varandra med experthjälp, dels när det gäller att ta emot människor som har beviljats asyl i ett annat medlemsland. Parlamentet vill se ett effektivt stöd åt de medlemsländer som sätts under "särskilt och oproportionellt tryck, framför allt på grund av deras geografiska läge eller demografiska situation". EU bör, enligt ledamöterna, införa ett system för omplacering av personer senast den 31 december 2011.

Läs mer här.

Inga kommentarer: