måndag 4 maj 2009

Barak Obamas migrationsreform dröjer till 2010

Barak Obamas planer när det gäller reformer inom migrationsområdet börjar klarna. Vi kan inte förvänta oss några nya idéer utan politiken kommer att bygga vidare på de förslag som lades fram av republikanerna år 2007, men som inte fick stöd i senaten. Det förslaget, som stöddes av både Obama och McCain, ville lägga mer ansvar på arbetsgivarna som ska förhindras att anställa illegala invandrare. De papperslösa invandrare som vill legaliseras föreslås behöva lära sig engelska, betala tillbaka skatter och böter, samt klara ett medborgarskapstest. Obama framhöll i valrörelsen att de som har varit i landet illegalt inte kommer att få grönt kort före dem som redan köar i migrationssystemet.

MPI och Migration News rapporterar om Obamas uttalande från i mars 2009.

Obama emphasized the need for border security, more enforcement to detect employers who hire unauthorized workers, and a mechanism for employers to check the legal status of newly hired workers. Obama also endorsed a "mechanism over time to get out of the shadows" for unauthorized foreigners who learn English, pay fines, and "get to the back of the line," behind those who applied to immigrate lawfully.

Antagligen dröjer det till år 2010 innan några konkreta förslag läggs fram.

Samtidigt kommer det nya uppgifter om att utrikes föddas arbetslöshet numera överstiger inrikes föddas i USA. De utrikes födda verkar drabbas hårdare av nuvarande lågkonjunktur. Studien Trends in Immigrant and Native Employment från CIS visar att:

immigrants have been hit somewhat harder by the current recession than have native-born Americans. Immigrants (legal and illegal) now have significantly higher unemployment than natives. This represents a change from the recent past, when native-born Americans typically had higher unemployment rates. The picture is complex, with the least and most educated immigrants experiencing the largest increases in unemployment relative to natives. However, the least educated immigrants still have a lower unemployment rate than their native-born counter parts.

Inga kommentarer: