lördag 2 maj 2009

Invandring ingen lönsam affär för Danmark

Jag har fått två oberoende tips om en dansk rapport om "Indvandreres og danskeres påvirkning af de offentlige finanser" från den liberala tankesmedjan CEPOS. Studiens slutsatser är att

der for fremtidige generationer af borgere i Danmark må ventes negative nettobidrag til de offentlige finanser for tre ud af fire indvandrergrupper og for gruppen klassificeret som danskere: For en ny generation af danskere udgør det negative nettobidrag 5.470 kr. pr. år. For indvandrere fra mindre udviklede lande er der tale om et negativt nettobidrag af størrelsesordenen 29.600 kr. pr. år, at personen er i Danmark. For efterkommere fra mindre udviklede lande udgør det negative nettobidrag 29.000 kr. pr. år, mens det for efterkommere fra mere udviklede lande udgør 8.500 kr. Kun for én gruppe – indvandrere fra såkaldt udviklede lande – er der tale om et positivt nettobidrag. En ny generation af denne gruppe ventes at resultere i nettobidrag på 13.500 kr. pr. år personen er i Danmark.

Författarna påpekar att kostnaderna för invandringen beror på politiska val, som utformningen av migrations-, social- och arbetsmarknadspolitiken.

Det er vigtigt at understrege, at indvandringens finansieringsbyrde ikke er et argument imod indvandring fra mindre udviklede lande endsige en kritik af indvandrere i Danmark, men et argument for at ændre den eksisterende indvandrings- og socialpolitik.

Ps. Det finns länder, t.ex. Australien, där invandringen ger positivt nettobidrag. Vidare lästips här.

2 kommentarer:

Vi i Sverige sa...

Det finns åtminstone två saker i rapporten som kan ifrågasättas. Den ena är uppdelningen mellan mer och mindre utvecklade länder och som senare i rapporten plötsligt blir en uppdelning mellan västliga och icke-västliga länder. Det som mest påverkar etableringen är anledningen till att man invandrat, inte varifrån. Den som kommer som flykting har en mycket svårare situation än den som kommer som anhörig till en dansk, även om de kommer från samma land. Att invandrare från "mindre utvecklade länder" av statistiken tycks ha svårare att integreras beror på att en stor del av dem är flyktingar.

Det andra är att utgifter som inte hänför sig till individer fördelas lika mellan personer. Det är inte så det finansieras i praktiken. Den som tjänar mer betalar mer skatt. Det är inte självklart större samhällsnytta med en hög lön och hög bonus bara för att det ger mer skatt. Egna företagare t.ex., är mycket viktiga för samhället men tjänar i medeltal mindre än anställda.

Lars Persson

Emil sa...

Tack för dina kommentarer. Jag har själv inte hunnit fördjupa mig i rapportens alla delar och vilka metoder som använts.