torsdag 30 april 2009

Tips om rapporter och annan läsning

Jasenko Selimovic i Fokus om USA kontra Sverige, om integration, social mobilitet och välfärdssystem.

SCB studie om sfi. Fyra av tio tror att de skulle lära sig svenska snabbare om de fick en bonus på 12 000 kronor för avklarade sfi-studier. Hälften trodde att de skulle lära sig svenska snabbare om det var ett krav för att bli svensk medborgare. Studien är ett bra komplement till Statskontorets utvärdering av svenskundervisning för invandrare (sfi).

Migrationsverket har gett ut en statistisk översikt om migrationen till Sverige och andra EU-länder.

The Centre for European Policy Studies (CEPS) har gett ut en bok om muslimsk radikalisering i Europeiska länder som Frankrike, Belgien, Nederländerna, Ryssland, Spanien och Storbritannien: Ethno-religious conflict in Europe: Typologies of Radicalisation in Europe´s muslim communities.

This book addresses the greatest source of societal tensions and violent conflict in contemporary Europe, involving people from minority groups of Muslim culture. Six country case studies – on Belgium, France, the Netherlands, Spain, Russia and the United Kingdom – give a comprehensive account of Islam-related tensions and violence, from the jihadist terrorist acts seen in Europe in the aftermath of 9/11 in the US, through to the urban riots of the type seen in France in 2005. These events are analysed with a common typology together with detailed accounts of the social context in each country. Also included is an interpretation of the fundamental nature of the Islamist terrorism in Europe, with the outline of a strategy to repel it. The book is a unique source for those seeking to understand the nature of ethno-religious violence in contemporary Europe.

1 kommentar:

Steen sa...

Hej, denne nye rapport vil kanske interessere deg. mvh fra Danmark

http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/indvandreres-og-danskeres-paavirkning-af-de-offentlige-finanser-der-er-behov-for-et-politikskifte/