tisdag 14 oktober 2008

Arbetslöshet bland utrikes födda i OECD-länder


Klicka på diagrammet för en tydligare bild.

Diagrammet, hämtat från International migration outlook (OECD, 2008), visar hur överrepresenterade utrikes födda är bland de arbetslösa. Det är i de nordiska länderna, Belgien och Nederländerna, Schweiz och Österrike som utrikes föddas arbetslöshet relativt sett är högst. I länder som USA, Grekland, Canada, Australien och Portugal är utrikes föddas arbetslöshet i nivå med den övriga befolkningen.

Inga kommentarer: