fredag 8 april 2011

Internationella nyheter

Tuffare språkkrav för invandring till Nederländerna

Nederländerna är ett av de länder som kräver kunskaper i språk (i detta fall flamländska) innan de invandrar. Nu har parlamentet beslutat att göra språktestet svårare.

The Dutch government is making it harder for prospective immigrants to pass the mandatory integration examination, especially regarding literacy, following a near-unanimous vote in parliament. Some foreigners who passed the existing test, research is said to show, were not able to communicate adequately in Dutch.

Sänkta tak för invandring till Frankrike och Storbritannien

Allt fler länder inför tak för olika typer av invandring. Tidigare var det en politik som främst användes i klassiska invandringsländer som Kanada, USA och Australien. I Frankrike har inrikesminister Claude Gueant meddelat att taken för arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring ska sänkas från dagens 20 000 respektive 15 000.

The French government will increase expulsion of undocumented aliens and plans to reduce the number of legal immigrants it admits each year, Interior Minister Claude Gueant said. “We must listen more to the French people and bring precise answers and results to what they expect from us."

I Storbritannien har regeringen lovat att minska invandringen. Det första steget är det tak på arbetskraftsinvandring som infördes den 5 april.

The first major change to reduce immigration into the UK has been delivered today as the government’s new annual limit comes into force.

This year, UK employers will only be able to bring 20,700 people from outside the EU to work in skilled professions.

Prospective workers will now need to:
* have a graduate level job
* speak an intermediate level of English
* meet specific salary and employment requirements

Inga kommentarer: