måndag 28 februari 2011

Kymlicka: Mångkulturalism är en succé

Will Kymlicka har på uppdrag av regeringen i Kanada gjort en slags utvärdering av landets mångkulturella politik: The Current State of Multiculturalism in Canada. Kymlicka är en känd forskare som länge varit tongivande i såväl forskning och debatt om den politiska mångkulturalismens fördelar. Han har tidigare argumenterat för att mångkulturalism leder till både integration och social sammanhållning och han kommer till samma slutsats även nu:

I believe thar the 35-year debate in Canada between those who argue that multiculturalism promotes civic integration and those who argue that it promotes ethnic isolation can now safely be put to rest. Recent studies ... provide strong evidence that multiculturalism in Canada promotes integration and citizenship, both through its effect om attitudes, self-understanding and identity at the individual level and through its effect on institutions at the social level.

I rapporten diskuterar Kymlicka också bakslaget för den mångkulturella samhällsmodellen i Europa. Han menar, i försvar för en mångkulturell modell, att de länder i Europa som anammat en mångkulturell politik har lyckats bättre än andra länder, Han menar också att avståndstagandet från mångkulturalismen främst är retorisk och att mycket lite av den mångkulturella politiken verkligen har dragits tillbaka.

Inga kommentarer: