onsdag 2 juni 2010

Låg fruktsamhet hos döttrar till utrikes födda

SCB har publicerat en intressant studie som visar att döttrar till utrikes födda inte får fler barn än andra, utan snarare tvärtom.

En ny studie från SCB visar hur barnafödandet ser ut för kvinnor som är födda i Sverige men har koppling till ett annat land, det vill säga att en av eller båda deras föräldrar är födda utomlands. För att jämföra barnafödandet i olika grupper har vi använt oss av det summerade fruktsamhetstalet som visar det genomsnittliga antalet barn per kvinna i en grupp. Det visade sig i studien att svenskfödda kvinnor med koppling till ett annat land har lägre fruktsamhet, lägre än såväl utlandsfödda kvinnor som inrikes födda med svenskfödda föräldrar. Lägst fruktsamhetstal har de kvinnor vars båda föräldrar är födda utanför Sverige.

3 kommentarer:

ddayperspective sa...

Om man kan lita på SCB numer är ju detta glädjande siffror som gör mig något lite mindre orolig.

ddayperspective sa...

Knappast att lita på!!! eftersom du inte publicerat mitt tidigare inlägg!!!

Duger Janne Josefssons tillbakablick?
http://www.youtube.com/watch?v=TtIsnktYyFA&feature=youtube_gdata

Emil sa...

Att jag inte publicerade din första kommentar beror på att jag inte sett den förrän nu.