torsdag 3 juni 2010

Avhandling om hur S och M bemöter SD

Stort grattis till mina fd. kollegor Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff som disputerade den 21 maj om Moderaternas och Socialdemokraternas strategier för att bemöta Sverigedemokraterna före och efter det senaste valet. Hela avhandlingen går att ladda ner här.

Avhandlingen besvarar två frågeställningar:

* Hur utformar Socialdemokraterna och Moderaterna innehållet i det strategiska bemötandet av Sverigedemokraterna?
* Vilka faktorer förklarar innehållet i Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna?

Inga kommentarer: