onsdag 26 maj 2010

Så skiljer sig migrationspolitiken mellan partierna

Moderaterna har jämfört migrationspolitiken som alliansen respektive de grödgröna partierna går till val på. Granskningen handlar om:

1. Nya regler för arbetskraftsinvandring
2. Ett gemensamt asylsystem i EU
3. Asylsökandes möjlighet att välja eget boende (EBO)
4. Återvändande för dem som fått avslag på asylansökan
5. Försörjningskrav vid anhöriginvandring
6. En generell amnesti
7. Synen på fri invandring

Moderaterna menar i rapporten att förslaget om en amnesti, som Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver, skulle medföra ofinansierade utgifter på cirka fyra miljarder kronor, vilket motsvarar nästan hälften av statens kostnader för hela migrations- och integrationspolitiken.
Läs mer här.

Inga kommentarer: