torsdag 27 maj 2010

Hårda krav för att få stanna permanent i Danmark

Danmark är på gång att besluta om en ny politik som knyter samman migrations- och integrationspolitiken på ett tydligt sätt. Institut for Menneskerettigheder (IMR) är en instans som är mycket kritisk till de nya förslagen. De har också sammanställt en översikt över hur reglerna för permanent uppehållstillstånd förändrats de senaste tio åren som är pedagogisk och bra. Här kan man se hur kraven på integration har förändrats, vilket skett hela fem gånger under perioden. Det senaste förslaget innebär bland annat följande för att få permanent uppehållstillstånd:

* Fyra års vistelsetid i landet.
* Inte ha tagit emot bidrag på tre år.
* Krav på kunskaper i danska.
* Krav att ha arbetat 2,5 år de senaste tre åren.

Inga kommentarer: