tisdag 4 maj 2010

Så blir integrationen framgångsrik

Zubaida Haque har för tankesmedjan Runnymedes räkning undersökt vad det finns för framgångsfaktorer när det gäller invandrares integration (Zubaida Haque, 2010, What Works With Integrating New Migrants? Lessons from International Best Practice, Runnymede). Zubaida lyfter särskilt fram vikten av språkkunskaper, arbete och hög utbildning. Dessutom spelar det stor roll vilket skäl personen har för att invandra (grund för bosättning).

From the review it is apparent that the two strongest predictors of integration success (i.e. in terms of having a broad impact across social and economic integration) are employment and native language acquisition.

Also OECD evidence … showed that focusing on highly-skilled migrants substantially increases the chances of labour market (and social) integration.

Research across the OECD also clearly showed that the type of visa a person enters on has a much stronger influence on long-term employment outcomes than any other factor (including language proficiency). This is the case in almost all countries, even after taking into account educational attainment and socio-demographic characteristics.

1 kommentar:

Birgitta sa...

Kunskaper i språk, allmänt språk och yrkesinriktat språk, är det viktigaste verktyget för en bra integration för både privatpersonen och yrkespersonen.
Birgitta THulin, Folkuniversitetet och medlem i ASR.