fredag 28 maj 2010

Cirkulär migration sker främst inom Europa

Den parlamentariska utredningen Cirkulär migration och utveckling (SOU 2010:40) lämnade idag ett delbetänkande till regeringen. Kommitténs uppdrag är att kartlägga den cirkulära migrationen och identifiera vilka faktorer som påverkar migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer.

Utredningen visar bland annat att det är 283 400 personer, 3 procent, av Sveriges totala befolkningsom som har flyttat minst två gånger över nationsgränsen. Av dessa cirkulärmigranter är 202 400 personer födda i Sverige och 81 000 personer utrikes födda. Av de utrikes födda cirkulärmigranterna i Sverige kommer närmare 70 procent från Europa, och resterande 30 procent från länder utanför Europa.

Det finns 21 400 svenskfödda cirkulärmigranter utomlands som har lämnat Sverige under 2000-talet. De flesta, 32 procent, har flyttat till andra EU-länder och 29 procent har flyttat till ett nordiskt land.

Inga kommentarer: