lördag 29 maj 2010

Sfi fungerar helt OK

Skolinspektionen har granskat utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i 25 kommuner. På inspektionens hemsida kan man ladda ner deras övergripande rapport och granskningarna från de 25 kommunerna.

Skolinspektionen har granskat utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i 25 kommuner, verksamheter som totalt omfattar cirka 11 000 studerande. Granskningen visar att sfi i många kommuner fungerar väl. Men på flera håll är utbildningen inte fullt ut anpassad efter de enskilda deltagarnas förutsättningar. Ett exempel är att behov av särskilt stöd i modersmålet inte regelmässigt fångas upp när man tar fram deltagarens individuella studieplan. Ett annat är att tolkar inte används i den utsträckning som behövs under utbildningens gång för att stämma av deltagarens synpunkter.

Inga kommentarer: