tisdag 17 november 2009

Sverige inför försörjningskrav för viss anhöriginvandring

Regeringen har nyligen presenterat en lagrådsremiss som föreslår ett försörjningskrav som villkor för att en utlänning ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Försörjningskravet innebär att personen i Sverige ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnad. Det ska dessutom finnas en lämplig bostad för familjen. Försörjningskravet vid anhöriginvandring träder enligt förslaget i kraft 1 april 2010.

Kravet gäller bara en liten del av den svenska befolkningen. Försörjningskravet ska inte gälla barn och deras föräldrar, svenska medborgare, utlänningar som bott i Sverige i fyra år, flyktingar eller vissa grupper utlänningar som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande.

I Norge har den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om nya regler för anhöriginvandring som gäller från den 1 januari 2010. Kravet är där att referenspersonen ska ha en inkomst på minst 217 600 Nkr och inte ha tagit emot socialbidrag det senaste året. Det är betydligt färre än i Sverige som undantas från försörjningskravet, i stort sett endast barn under 15 år och pensionärer. Även norska medborgare måste alltså leva upp till kraven.

Inga kommentarer: