måndag 16 november 2009

Stor ökning av arbetslösheten i Norge för personer från f.d. Östeuropa

Arbetslösheten i Norge har under det senaste året ökat från 1,8 till 3 procent (15 till 74 år). För utrikes födda har arbetslösheten ökat från 4,6 till 7,5 procent. Trots en stor ökning av arbetslösheten är bara drygt 20 000 utrikes födda registrerade som arbetslösa i Norge tredje kvartalet 2009.

Den största ökningen av arbetslösheten har skett bland EU-medborgare från f.d. Östeuropa vars arbetslöshet mer än tredubblats under det senaste året – från 2,3 till 8,3 procent.

Senaste statistiken om arbetslöshet i Norge finns här.

Inga kommentarer: