onsdag 30 september 2009

Nya uppgifter om antalet asylsökande i Europa

Det har kommit nya uppgifter från Eurostat om antalet asylsökande i Europa de två första kvartalen 2009. Ett intressant fenomen är att grupper av asylsökande söker sig till olika länder. Somalier söker asyl i Sverige och Nederländerna, Afghaner främst i Norge och Storbritannien är målet för asylsökande från Zimbabwe.

Inga kommentarer: