fredag 11 september 2009

Idag presenteras reformen för nyanlända invandrare

Nyamko Sabuni (Fp) presenterar idag på DN debatt den reform om nyanländas arbetsmarknadsetablering som jag jobbat med en längre tid.

Presskonferensen går att se här.

Reformen presenteras på regeringens hemsida.

Syftet är att varje nyanländ utifrån sina egna förutsättningar ska få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Uppdaterat med mediakommentarer
:

Jusek anser att en etableringsperiod på två år för nyanlända är en för kort tid. För att en invandrad akademiker ska kunna etablera sig i sitt yrke i Sverige krävs i många fall både studier i svenska på avancerad nivå och sedan kompletterande utbildning vid högskolan. Tvåårsregeln riskerar att leda till att många akademiker med utländsk bakgrund inte får en möjlighet att använda sin kompetens, fortsätter Göran Arrius (ordförande Jusek).

Jusek borde vara medvetna om möjligheten till studiemedel, som även akademiker med utländsk bakgrund har rätt till.

Sydsvenskan är relativt positiva till reformen.

Det kan verka som om Sabuni gödslar med miljonerna och lägger ytterligare en hopplös uppgift på den stackars Arbetsförmedlingen. Men något måste hända med jobbintegrationen.

Då är alla förslag bra utom de dåliga.


Södertäljes kommunalråd Anders Lago har skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle trots att han inte kan ha hunnit att se förslagen innan inlägget skrevs. En väl fungerade etablering går via en effektiv kontakt med arbetsmarknaden, skriver Anders Lago. Det är en märklig kommentar när nu regeringen för första gången garanterar alla nyanlända arbetsförberedande insatser.

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar lagförslaget att staten ska ha huvudansvaret för introduktionen av nyanlända.

SKL har under flera år efterlyst ett statligt huvudansvar för introduktionen. Fördelen med den nya ordningen är att arbetsförmedling, försäkringskassa och de egna insatserna kan samordnas på ett smidigare sätt. Det har inte alltid varit lätt för kommunerna att sköta samordningen av dessa statliga aktörer, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Vänsterpartiet
välkomnar delar av regeringens förslag men är kritiska till den övergripande inriktningen. De efterlyser en pliktlag som tvingar kommuner att ta emot de som får asyl.

- Det är dags att lagstifta om alla kommuners skyldigheter att ta emot nyanlända flyktingar. Det är i kommunerna människor bor och verkar, och det är här förutsättningarna måste ordnas. Samtidigt som situationen särskilt i vissa storstadskommuner är mycket pressad både när det gäller boendevillkor och möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden finns det fortfarande rika och välmående kommuner som inte tar emot några flyktingar alls.

Fler reaktioner läggs till efter hand.

5 kommentarer:

Tomas sa...

Mycket hårda omdömen bland kommentarerna i DN. Folk är trötta på miljonrullningen inom flyktingindustrin!

Mikael Hellström sa...

Jag har inte hunnit studera förslaget ingående än, men jag reagerade lite på att du polemiserar med Jusek genom att hänvisa till studiemedel. Vad ska de med studiemedel till? De har ju redan en akademisk examen. Det är yrkessvenska de behöver studera och sådana studier är inte nödvändigtvis studiemedelsberättigande...

Emil sa...

Mikael. Yrkessvenska finns det möjligheter att läsa inom den etableringsplan som alla har rätt till. Men när en person studerar på högskola är det studiemedel som gäller. Jag är inte ute efter att propagera för en viss politik på bloggen utan bara redogör för vad reformen innebär och där har Jusek inte läst på innan de uttalat sig.

Håkan Åberg sa...

Jag började jobba för det ”integreringsindustriella komplexet” för tolv år sedan. Även om jag nu tagit mig vidare så bevakar jag området. När jag skummar igenom Sabunis program så ser det ut som om man uppfunnit hjulet igen. Det nya är ju att staten tar ett större ansvar, men i sak ser det ut att förbli som förut.

Lotsar, coacher, förmedlare eller vad man nu väljer att kalla dem har funnits i så många år, arbetsrelaterad sfi likaså. Samhällsorientering har också förekommit i mer eller mindre utsträckning i många år. Man kan därför undra vad som ska leda till framgång den här gången. En del av problematiken kommer att bli att trots olika plånböcker bakom insatserna så är det samma människor som kommer att utföra dem. Dessutom så är en del av de hinder som finns inbyggda i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar kvar.

Jag lade också märke till att i lagrådsremissen (http://www.regeringen.se/sb/d/11297/a/131452) står: ” i lagrådsremissen föreslås en ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.” Det handlar alltså om vissa nyanlända invandrare.

Regeringen själv väljer att förklara förslaget så här: ”Syftet är att varje nyanländ utifrån sina egna förutsättningar ska få professionellt stöd…”. Här handlar det om varje nyanländ. Jag undrar då hur många det egentligen det handlar om. Är det varje nyanländ eller är det vissa nyanlända? Är det kanske ett försök att ge mer fast till färre?

Lösningen kanske finns i texten om vilka som omfattas. Det står att ”lagen omfattar flyktingar, andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd och deras anhöriga”. Då undrar jag vad som hände med kategorin asylsökanden som fått stanna på synnerligt ömmande omständigheter (tidigare humanitära skäl). Det är en ganska stor grupp annars. Denna grupp omfattas idag av t.ex. av introduktionsersättning. Vad händer med dem.

Dessutom så tycks den mycket stora gruppen som kommer hit som anhöriginvandrare men till icke flyktinginvandrare fortsätta att inte existera. Många av dessa anknytningspersoner är dessutom själva tidigare invandrare, eller rent av flyktingar, men där för lång tid har gått för att de ska kvalificera sig för insatser enligt lagen om etableringsinsatser. Politikerna verkar dock medvetna om att gruppen existerar eftersom det är dessa anhöriginvandrare som skulle omfattas av ett försörjningskrav. Så någonstans så ser man även anhöriginvandringen som ett problem.

Till sist, vad ska man säga om Anders Lago? Han får nog bestämma sig om han ska arbeta för Södertäljes bästa eller vara socialdemokratisk torped mot Alliansens integrationspolitik.

Lite lösa tankar på en lunchrast.
/Håkan

Emil sa...

Håkan. Med vissa nyanlända menas exakt de som idag har rätt till en "introduktion". Det handlar alltså om samma målgrupp.