söndag 6 september 2009

Axess sprider vandringssägner

Jag uppskattar verkligen Axess magasin. Därför blev jag desto mer besviken när jag läste Jackie Jakubowskis "När främlingar korsar sina spår". Genom att publicera den lilla texten bidrar Axess till att sprida vandringssägner. Innehållet i artikeln har flera faktafel. Fel som många verkar vilja tro är fakta eftersom de återkommer med jämna mellanrum, precis som vandringssägner gör.

Jakubovski skriver om begreppet invandrare och fortsätter: Uppenbarligen är det också en egenskap som går i arv - man talar i arbetslöshets- och brottsstatistiken om såväl "andra-" som "tredjegenerationens invandrare". denna absurda etiketteringsiver är besläktad med den rasmytologiska principen "en gång främling alltid främling" - även om generationer skiljer dagens statistiska objekt från hans immigrantförfäder. I förlängningen leder denna klassificering till en indelning mellan "dem" och "oss"; den omöjliggör integrationen och definierar en stor del av Sveriges befolkning som hem- och rotlös.

Det är slagkraftiga meningar som hade haft sina poänger om de inte baserade sig på rena påhitt. Jag utmanar Axess och Jakubowski att hitta några sådana myndighetstexter eller statistik från myndigheter från det senaste decenniet som använder sig av begreppen "andra-" eller "tredjegenerationens invandrare".

Jag har jobbat med integrationsfrågor i myndighetsvärlden det senaste decenniet, ofta med statistik som rör integration, och har inte sett en enda myndighetstext som använder sig av Jakubowskis begrepp. Däremot har jag sett en och annan forskare använda begreppen. Men också det händer sällan och kan knappast belasta myndigheterna.

Det finns faktiskt framtagna riktlinjer för hur myndigheter ska presentera integrationsstatistik som jag var med och tog fram 2002. Även om all statistik som utgår från födelseland kan vara känslig så är myndigheternas hantering av sådana uppgifter långt ifrån sådan som det framställs i Axess. När jag jobbade på Integrationsverket var till och med begreppet invandrare utmönstrat. Där användes terminologin "utrikes födda" och "barn med två utrikes födda föräldrar". Numera brukar utrikes född och utländsk bakgrund (personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar) användas i statistiken medan invandrare används i löpande text när det blir för omständligt att använda begreppet utrikes född.

Jag kan inte bedöma om slutklämmen i texten - att personer som heter Jakubowski betecknas som personer med "invandrarbakgrund" - enbart är retoriskt eller om han påstår att det finns statistik som utgår från vad han anser vara "osvenska" namn. Oavsett förstärker det bara intrycket av att författaren är mer intresserad av att sprida myter än att ta reda på fakta. Givetvis finns det inte sådan statistik, och inte heller statistik baserad på etnicitet som till skillnad från många andra länder inte är tillåten i Sverige.

1 kommentar:

Mikael Hellström sa...

Om mitt minne inte sviker mig fullkomligt så definierades invandrare under en tid i slutet av 90-talet som "invandrare, eller barn till en eller två invandrade föräldrar". Jag minns för jag brukade på den tiden göra en poäng i att jag hamnade i olika kategorier över tid och gick från att vara invandrare till att bli svensk när definitionen ändrades. Men jag minns också att jag blev mycket nöjd med Integrationsverkets arbete i detta fält. Det bidrog till att rensa ut lite i den annars tämligen förvirrande begreppsfloran om invandrare som förekom då.

För övrigt kan tilläggas att statistik baserad födelseland inte heller är särskilt precis. Ryssar födda i Estland blir då kategoriserade som ester, vilket de förmodligen inte är så nöjda med. Att Sverige har så svårt att acceptera egenidentifieringn av etnicitet är ytterligare ett tecken på hur kontroversiellt etnisk olikhet fortsätter att vara.