fredag 18 september 2009

Allt fler utrikes födda anställda i staten

Andelen statsanställda som är utrikes födda eller har utländsk bakgrund (inrikes född med två utrikes födda föräldrar) fortsätter att öka. Arbetsgivarverket har gjort en grundlig kartläggning - Utländsk bakgrund i staten - som visar utvecklingen.

År 2008 hade 12,0 procent av de statsanställda utländsk bakgrund, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter sedan föregående år. Bland de nyanställda i staten har 18,4 procent utländsk bakgrund, vilket är högre än andelen individer med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden men lägre än andelen i befolkningen.

I den sektor jag arbetar, allmän offentlig förvaltning, har 9,7 procent av de anställda utländsk bakgrund.

Inga kommentarer: