fredag 18 september 2009

SSU tar strid för religiöst kvinnoförtryck

Jag läser med sorg, via Gudmundsons blogg, att SSU numera kämpar för rätten till institutionaliserat kvinnoförtryck.

SSU anser att det är självklart att även studenter som bär niqab ska kunna studera i Sverige. Därför stöttar SSU Alia Khalifas krav att få bära den heltäckande slöjan. SSU menar att förutsättningarna för att gå på barnskötarutbildningen borde handla om att studenten har en känsla och engagemang för barn och pedagogik inte om hur man ser ut eller går klädd.

Tänk att ett politiskt ungdomsförbund stöder detta kvinnoförtryck. På hemsidan Jämställd förskola och skola läser jag att det viktigaste för pedagoger i förskolan är att bearbeta sina egna attityder och föreställningar om flickor och pojkar och lära sig se könsmönster och diskriminering sin egen vardag. Den viktigaste delen av arbete för att bli medveten, är den gemensamma analysen av observationerna i arbetslaget. Det handlar om att synliggöra och problematisera de föreställningar och könsmyter som finns i verksamheten. Uppdraget enl läroplanen är ju att motverka traditionella könsmönster. (min markering i fetstil)

I skollagen står det i det inledande kapitlet: ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen."

Nu är jag kanske inte en aktiv förespråkare för genusteori. Men visst är det en direkt strid mot läroplanen att en i dagispersonalen gömmer sig bakom ett tygskynke bara för att det är en kvinna. I detta fall behöver genuspedagogerna inte filma de små barnens lekar för att hitta exempel på könsmaktsordning. Att SSU tar strid för detta förtryck övergår mitt förstånd. Vad säger det Nationella sekretariatet för genusforskning? På SSU hemsida läser jag att SSU är en feministisk organisation som slåss för att tjejer och killar ska ses som människor och inte som kön. Vad är en niqab om inte en enda gigantisk symbol för kön? SSU kanske ska läsa den av Socialdemokraterna tillsatta utredningen Den könade förskolan.

1 kommentar:

Mikael Hellström sa...

Nu är det ju inte riktigt så enkelt. Om man ska problematisera lite så skulle man kunna argumentera att vad som är jämställdhet i viss mån också kan ses som bundet av etnicitet. Så istället för att förutsätta att det finns ett givet mönster för hur kvinnoförtryck ser ut så kanske man ska prata med kvinnor från minoriteter och fråga vad de tycker är förtryckande och hur jämställdhet bäst ska åstadkommas? Kvinnan i det här fallet kanske inte alls känner sig förtryckt av att bära Niqab...