lördag 11 juli 2009

Att tala engelska eller franska vid invandringstillfället det viktigaste för att lyckas på arbetsmarknaden i Kanada

Daniel Hiebert har studerat arbetsmarknadsintegrationen för invandrare i Vancouver, Kanada (The Economic Integration of Immigrants in Metropolitan Vancouver). Resultatet visar att det som framförallt avgör framgångar på arbetsmarknaden är kunskaper i något av de officiella språken vid invandringstillfället.

Situationen på arbetsmarknaden för invandrare reflect official language proficiency at the moment of landing. We would expect that individuals who arrive without an official language will acquire language proficiency and build higher earnings over time. This does happen (and can be seen in comparisons of five-year landing cohorts), but only partially. Landing without official language proficiency is associated with significant long-term penalties in the labourmarket.

Inga kommentarer: