lördag 18 juli 2009

Veckans snackisar

Expressens ledarredaktion är inte nöjda med skåningarna och deras inställning till invandring. Säga vad man vill om oss Skåne, men landskapet präglas i varje fall av mer mångfald än Expressens ledarredaktion. Kanske vill de ha en ny försvenskningspolitik.

Mohamed Omar, islamist/antisemit/homofob/poet, har haft en medial vecka och framträtt i såväl Nationell idag och Sveriges Television.

Debatten om Stockholmsprogrammet och en EU-gemensam asylpolitik har pågått hela veckan. Peo Hansen, statsvetare, kritiserar utvecklingen i DN. Hansens argumentation innehåller dock ett stort faktafel:

Genom tillfällig, eller cirkulär migration kan EU-länderna slippa ifrån det sociala och konkurrenshämmande ansvar som perma­nenta uppehållsstillstånd skulle medföra. Även arbetskraftsinvandrare blir ju gamla och sjuka och på andra sätt i behov av sociala rättigheter. Då den som beviljas asyl erhåller permanent uppehållstillstånd och därmed sociala rättigheter förstår vi också varför EU vill utlokalisera sin flyktingpolitik till läger i syd.

Jag vill upplysa Peo Hansen om att det i stort sett bara är Sverige som beviljar personer som får asyl permanent uppehållstillstånd. Även de får som regel temporära uppehållstillstånd i europeiska länder.

Kanada har slutligen beslutat att införa visum för tjecker och mexikaner för att stoppa inflödet av asylsökande. Både EU och romska företrädare kritiserar beslutet.

Inga kommentarer: