torsdag 11 juni 2009

Dystert för utomeuropeiskt födda på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen har kommit med sina arbetsmarknadsutsikter och det är dyster läsning när det gäller situationen för utrikes födda, särskild dem som är födda i ett utomeuropeiskt land.

Utrikesfödda har alltid haft en betydligt högre arbetslöshet än svenskfödda. Under första kvartalet 2009 uppgick arbetslösheten sammantaget till 7,8 procent i åldrarna 15-74 år. För svenskfödda uppgick arbetslösheten till 6,7 procent och för utrikesfödda till 14,1 procent, det vill säga mer än dubbelt så hög arbetslöshetsnivå. För födda utanför Europa uppgick arbetslösheten till 19,1, och arbetslösheten är således mer än tre gånger så hög som för svenskfödda.

Och det kommer att bli värre.

Det totala antalet inskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som är utomeuropeiskt födda ökar i snabb takt. Det finns nästan 100 000 inskrivna av sammanlagt 320 000 utomeuropeiskt födda i arbetskraften, det vill säga nästan var tredje är inskriven på Arbetsförmedlingen. Antalet inskrivna bedöms öka stadigt framöver och hamna en bra bit över 120 000 innan utgången av år 2009.

Inga kommentarer: