torsdag 11 juni 2009

Nya uppgifter om ekonomiskt bistånd till flyktingar

Socialstyrelsen har publicerat sin rapport om utbetalningar av ekonomiskt bistånd första kvartalet 2009.

Till flyktingar* har under det första kvartalet 2009 betalats ut 544 miljoner
kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande kvartal år 2008. Lägsta utbetalningen under den senaste femårsperioden var under tredje kvartalet 2005 då 250 miljoner kronor betalades ut. Under denna period har beloppen varierat mellan 250–544 miljoner kronor.

* Med flykting avses utlänning som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. En person som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsbehov, räknas i statistiken som flykting från och med det år hon/han har fått uppehållstillstånd samt ytterligare tre kalenderår.


Till Socialstyrelsens pressmeddelande, och rapporten kan hämtas här. Dessutom finns årsstatistiken för 2008 här.

Inga kommentarer: