fredag 17 april 2009

Lite tips på helgläsning

För er som vill förstå regeringens resonemang kring migrations- och asylpolitik rekommenderar jag en läsning av Socialförsäkringsutskottets betänkande.

Beskrivning av Australiens flyktingmottagning.

Här är en mycket intressant rapport för att förstå den amerikanska debatten om integration beställd av amerikanska (Bush)regeringen för att undersöka hur landet bättre ska hjälpa invandrare att ta till sig amerikanska värderingar, lära sig det gemensamma språket och bli fullvärdiga amerikaner. Rapporten Building an Americanization Movement for the Twenty-first Century rekommenderar en rad insatser för att förstärka assimileringen av invandrare.

Mer om USA. Hit flyttar invandrarna, så här många illegala invandrare uppskattas bo där och så här ser befolkningssammansättningen ut med fokus på utrikes födda. Med den här skriften välkomnas invandrare med permanent uppehållstillstånd till USA. I USA har båda partier länge velat reformera migrationspolitiken, men misslyckats. Nu är det upp till Obama att ta sig an frågan.

Inga kommentarer: