söndag 19 april 2009

Socialdemokraterna i Norge inför tuffare språkkrav för permanent uppehållstillstånd

Arbetarpartiet, Socialdemokraternas norska systerparti, har deklarerat att de tänker införa obligatoriska språktest som den som invandrar måste klara av för att kunna få permanent uppehållstillstånd. I Norge är det sedan tidigare krav på deltagande i 300 timmars norskundervisning, men nu skärps alltså kraven för att få uppehållstillstånd. Därmed ansluter Norge till en allt längre lista länder med liknande regler.

Inga kommentarer: