söndag 5 oktober 2008

Spännande attitydundersökning om religion

Missa inte attitydundersökningen av Pew Research Center om attityder till judar, muslimer och religion i stort.

Det är en delvis skrämmande bild. Ett växande antal människor i flera stora europeiska länder har en negativ attityd till judar, och i ännu större utsträckning till muslimer. I Spanien är t.ex. hälften negativt inställda till både muslimer och judar. Minst negativa är befolkningen i USA och Storbritannien.

Undersökningen ger också en bild av religiositet i olika länder. Medan hälften av amerikanarna anser religion vara mycket viktigt anser bara 10 procent av fransmännen detsamma. Allt färre i muslimska länder stöder självmordsbombningar i religionens namn, men det är ändå förskräckligt många - uppemot var tredje i länder som Pakistan, Jordanien och Nigeria - som stöder dödandet av oskyldiga i religionens namn.

2 kommentarer:

Karl sa...

Resultatet av mångkultur. Jag hoppas det tar livet av tron att exponering kommer leda till mindre fördomar och hat.

Fabrikören sa...

Mycket intressant undersökning, men ganska missvisande på några punkter. Den negativa attityden till muslimer ökar inte nämnvärt. Den är stort sett oförändrad i de flesta länderna som är med i diagrammet. Spanien hade en kraftig uppgång 2006 (Undrar var det låg 2004 när bombningarna ägde rum - skulle gissa på att färre var negativa till muslimer), men har en nedåtgående kurva sedan dess. Frankrike och Polen har en uppgång, men i varje fall i Frankrike har det varit en nedgång bland folk under 50 år. Alla de andra länderna är inom felmarginalen eller har till och med blivit mer positiva till muslimer.

Intressant om man kopplar det samman med den väldigt tydliga trenden inom muslimska länder i förhållande till självmordsbombning. Samtliga länder i diagrammet visar en kraftig nedgång i förhållande till att tycka om självmordsbomber. Visst - en som rättfärdiggör det är en för mycket och 30 procent som gör det är väldigt många för mycket. Men se på Libanon till exempel: 74 % för sex år sedan mot 32 nu. Pakistan från 33 till 5 %. Det är en mycket positiv utveckling, även om det är långt kvar.

Jag är optimist i frågan om framtiden.