torsdag 16 oktober 2008

Nya studier från IZA

Min kollega på MIM, Malmö Högskola, Pieter Bevelander har gett ut ett working paper på IZA: Electoral Participation as a Measure of Social Inclusion for Natives, Immigrants and Descendants in Sweden. Där visar Bevelander att förvärvande av medborgarskap är en stark indikator på social integration. Invandrare som blir medborgare röstar i större utsträckning än icke-medborgare i kommunalval.

Alexander M. Danzer och Hulya Ulku har i rapporten Determinants of Integration and its Impact on the Economic Success of Immigrants: A Case Study of the Turkish Community in Berlin undersökt vad som avgör ekonomisk framgång för turkar i Berlin.

Abdurrahman Aydemir, Wen-Hao Chen och Miles Corak visar i Intergenerational Education Mobility among the Children of Canadian Immigrants att sambandet mellan föräldrars och barns längd på utbildning är svagare i familjer med utländsk bakgrund. Det finns heller ingent samband mellan föräldrars inkomst och barnens utbildningskarriär.

Francine D. Blau, Lawrence M. Kahn, Albert Yung-Hsu Liu och Kerry L. Papps studerar också effekter över generationerna, men för den invandrade befolkningen i USA, i The Transmission of Women’s Fertility, Human Capital and Work Orientation across Immigrant Generations. De finner att antalet barn i en invandrad familj i stor utsträckning sprider sig till nästa generation. Generationsöverföringen är mindre när det gäller utbildning och arbetsmarknad.

Sara Lemos och Jonathan Portes New Labour? The Impact of Migration from Central and Eastern European Countries on the UK Labour Market studerar effekterna av den stora inströmningen av arbetskraft till Storbritannien efter EU-utvidgningen 2004. Resultatet visar att det inte finns några bevisade effekter på arbetslöshet eller löner.

En annan studie av invandringens ekonomiska effekter är The Economic Impact of Immigration in Greece: Taking Stock of the Existing Evidence av Ioannis Cholezas och Panos Tsakloglou. Positiva effekter av invandringen är ökad tillväxt, vitalisering av jordbrukssektorn och minskat inflationstryck. Men det finns också negativa effekter som en växande svart sektor, ökad arbetslöshet för lågt kvalificerade greker, ökade inkomstskillnadet och långsiktiga sociala problem.

Gender, Source Country Characteristics and Labor Market Assimilation among Immigrants: 1980─2000 av Francine D. Blau, Lawrence M. Kahn och Kerry L. Papps visar att det finns stora skillnader i USA mellan invandrade kvinnors arbetsmarknadsdelatagande beroende på födelseland. Det förklaras av kvinnors arbetsdeltagande i ursprungslandet vilket är starkt förknippat med könsroller.

Inga kommentarer: