onsdag 1 oktober 2008

Motion om språkkrav för medborgarskap

Staffan Appelros (m) har skrivit en motion (2008/09:m1212) om krav på kunskaper i svenska för erhållande av medborgarskap.

För att uppmuntra människor att fullt ut bli aktiva deltagare i det samhälle de lever i bör man införa ett krav på tillräckliga kunskaper i svenska för erhållande av svenskt medborgarskap. Den som ansöker om att bli medborgare i Sverige har gjort ett stort och viktigt val och klart signalerat att man avser att leva resten av sitt liv här. Att inte försäkra sig om att varje person som gör det här valet har tillräckliga verktyg för att fritt kunna kommunicera med sina grannar, arbetsgivare och myndigheter är att göra våra nya svenskar en björntjänst. Att, som i så många andra länder, ställa krav på fullgoda språkkunskaper stänger ingen ute. Det innebär istället att man kan bjuda in alla att delta – på riktigt.

I Övrigt

Ingrid Hedström skriver en lång artikel i DN om utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken.

Anders Lago (s), kommunalråd i Södertälje, skriver i Länstidningen i Södertälje att han "kommer att göra allt i min makt för att förmå regeringen och dess utredare att genom en ny lagstiftning hejda den stora inflyttningen till Södertälje."

Japan har för första gången över 1000 asylsökande inom ett år. I genomsnitt beviljas 46 personer asyl i Japan årligen.

4 kommentarer:

Medborgarskapet sa...

Jag vet inte riktigt vad som menas med att invandrare i Sverige bör ha fullgoda kunskaper i svenska språket för att erhålla svenskt medborgarskap. Ännu mindre begriper jag när det mycket felaktigt påstås att så är fallet i andra länder. Mycket riktigt måste man i vissa länder, däribland (föregångsländerna i denna fråga) Kanada och USA bli godkänd på ett citizenship test innan man kan få sitt medborgarskap i respektive land. Men dessa test innehar snarare ett symboliskt värde, och den prospektiva medborgaren kan läsa in all nödvändig test information genom särskilda små booklets som antingen finns att köpa eller fås direkt av medborgarskapsmyndigheten i samband med ansökan. Med andra ord krävs inte av invandraren att han/hon ska ha ett flyt i allt som hör till den amerikanska/kanadensiska kulturen därför att detta är något som kan ta mycket lång tid att uppnå och dessutom är även denna kultur föränderlig med demografiska förändringar i samhället. Med andra ord får i stort sett alla som vill och uppfyller bosättningskraven medborgarskap i dessa två länder- i USA efter 5 års uppehållstillstånd och i Kanada efter 3 års uppehållstillstånd. Det är alltså nästintill lika lätt/svårt eller t om lättare att bli medborgare i dessa två länder än i Sverige. Kan vara värt att lyfta fram detta när medborgarskapstest förespråkare i Sverige kräver att tester införs, att invandrare är förkovrade i svenska kulturen innan de får sitt svenska medborgarskap. Somliga av dessa vill helt enkelt försvåra meborgarskaps erhållandet. Detta är inte rikitgt fallet i Kanada och USA där invandrare uppmuntras skaffa medborgarskapet.

Emil sa...

Jag anser att staten borde kräva vissa grundläggande kunskaper i språket OCH uppmuntra till invandrare att bli medborgare. Precis som de länder du nämner.

Medborgarskapet innebär att bli svensk och deltagare i vår demokrati. Det är en konstig svensk om han/hon inte kan åtminstone basal svenska.

medborgarskapet sa...

Jag håller med dig om att det är önskvärt att invandrare som ansöker om svensk medborgarskap kan basal svenska (inte minst för individen själv). Nu tror jag i och för sig att de allra flesta av dessa nya svenska medborgare kan den basal svenska som du nämner. Men det är troligt att vissa medborgarskaps förespåkrare kanske vill höja ribban så högt att endast sådana som genomgått svensk grundutbildning (uppväxta inom svenska skolsystemet) ska kunna erhålla sitt medborgarskap- dvs inte direkt uppmuntra folk att bli medborgare, snarare hämma folk! Det är av den anledningen som jag lyfter fram det amerikanska/kanadensiska exemplet. För man kan ibland få intrycket (i medborgarskapstest debatten) att det är mycket svårare för invandrare i andra länder att få medborgarskap. Det är därför viktigt att markera att så inte är fallet och att grunden för medborgarskaps erhållande genom naturalisation baseras i samtliga (invandringsländer, utom kanske Schweiz och några andra) länder fortfarande huvusdakligen på bosättningkravet, dvs att individen bott i landet under viss period. 3-5 år tycker jag är en mycket rimlig period.

Emil sa...

Sedan har du en hel rad länder där man måste vara självförsörjande ett visst antal år för att kunna bli medborgare, t.ex. i Danmark (och faktiskt en hel del andra länder också, men jag har inte tillgång till det materialet här och nu).