onsdag 30 april 2008

Lätt eller svårt samhällskunskapstest för att bli medborgare

I Danmark tycker politiker att samhällskunskapsprovet för att bli medborgare är för lätt.

Dansk Folkeparti vill höja ribban för att få bli dansk medborgare. Hittills har cirka 97 procent av de sökande klarat provet. Såväl Konservative som Venstre är redan inställda på att revidera provet. Men Birthe Rønn Hornbech (integrationsminister, Venstre) förnekar att målet med ett reviderat prov skulle vara att få ner den siffran.

- Nej tvärtom. Jag är mycket positiv till att de sökande kvalificerar sig så att så många som möjligt får medborgarskap. Men kraven för att få det ska vara höga, det är bäst för alla parter, säger hon.

I Australien klarar 95 procent samhällskunskapstesten för att bli medborgare, men här anser politiker att det provet är för svårt.

Senator (och migrationsminister, min anmärkning) Evans yesterday ruled out scrapping the test, but said an independent committee would examine the impact on citizenship applications, after statistics revealed they had plummeted since the introduction of the test on October 1. Just 16,024 migrants applied to be citizens between January and March, compared with 38,850 at the same time last year.

Senator Evans said while the introduction of the test had been controversial, with concerns it was politically motivated, the Federal Government believed it could play a constructive role in the pathway to citizenship.

"We want people to become citizens," Senator Evans said. But he acknowledged there was concern about whether the test was fair on migrant groups, despite almost 95% of candidates eventually passing it.


I Sverige finns det inte några prov för att bli medborgare och det behövs heller inga kunskaper i Svenska. Folkpartiet föreslår dock i deras nya idéprogram om integration att det ska krävas kunskaper i svenska och deltagande (utan prov) i medborgarskapsutbildning för att bli medborgare.

3 kommentarer:

Anonym sa...

En bra bloggartikel kom idag.

http://varjager.blogspot.com/2008/04/coacha-din-flykting.html

Coacha din flykting

På Aftonbladets webb kan man låta sig förundras över alliansens nya grepp för flyktingar, en utredare kommer att föreslå att vissa delar av flyktingmottagandet ska privat- iseras. Enligt förslaget ska en nyanländ erbjudas en coach som ordnar jobb eller utbildning.

Saxat från Aftonbladet;
"Coachen ska få betalt i flera steg: En del när flyktingen får ett arbete som går att försörja sig på och en sista del som betalas ut efter en viss kontrollperiod, exempelvis tre år."

Det är ett märkligt förslag med tanke på att många "flykt- ingar" idag är analfabeter. Kvinnorna stannar hemma för att föda barn och anser sig inte ha tid, eller ens lust att arbeta. Vissa får heller inte vistas utanför hemmet, inte heller deras döttrar.
Enligt slutrapporten från KAN-projektet, kartläggningen av alfabetiseringen i Norden, slutför inte alltid individer SFI ens på första, lägsta nivån.
Skilsmässorna bland familjer från Mellanöstern ligger långt över våra svenska skilsmässor i antal. För att bara nämna några exempel på vad en coach kan möta i sitt arbete.

Visserligen handlar förslaget om att den nyanlända erbjuds coachingen, den är inte tvingande, men jag undrar vem som kommer att kunna ta jobbet som coach. Det kommer förmod- ligen bli en tidigare anländ som tar sig an de nyanlända.
Talesättet "som när en blind leder en blind" kommer för mig, tyvärr.
Det kommer förmodligen heller inte att bli en ny yrkesgrupp, utan handla om ideellt arbete som belönas efter resultat.

Förhoppningsvis kommer man att lämna detta förslag och istället införa en realistisk invandringspolitik. Man får leva på hoppet!

Anonym sa...

Att kallas sig "flykting" och att anvqnda ett falskt pass går tydligen bra.

SR meddelar:

12:03 | fredag 2 maj 2008

Sverige bryter mot Genèvekonventionen

De polismyndigheter som väljer att anmäla flyktingar som kommer till Sverige med falska pass gör fel.

Det säger professorn i folkrätt Gregor Noll.

– Att sätta personer i fängelse för att de begagnar sig av olovliga former av inresor, det strider mot Genèvekonventionens artikel 31. Det är ett tämligen klockrent fall av konventionsbrott.

– Man ska inte straffa flyktingar för olovlig inresa eller olovligt uppehåll under två förutsättningar. Det ena är att de ger sig till känna, och det andra att de visar godtagbara skäl för sin olovliga inresa, säger Gregor Noll.

Som Ekot berättat tidigare idag gör olika polismyndigheter olika bedömningar av flyktingar med falska pass.

Medan Arlandapolisen avskriver ärendena och låter asylprocessen ta över, gör Skavstapolisen det motsatta. Där anmäls den asylsökande, som i vissa fall hamnar i fängelse i en månad, innan man påbörjar asylutredningen.

Så här förklarar Anders Gölevik på gränspolisen vid Skavsta.

– Vi finns till för att kontrollera gränsen, gör man sig då skyldig till att korsa gränsen på ett brottsligt sätt, då ska det beivras, säger Anders Gölevik.

Göran Melander, professor i Internationell rätt, säger att det uppenbart finns en konflikt mellan svensk lag och folkrätten.

– Det här rimmar verkligen illa med tanken i flyktingkonventionen. Flyktingar ska inte bestraffas.

Om svensk lag strider mot Genèvekonventionen, då måste lagen skrivas om, tycker folkrättsprofessor Gregor Noll.

– Sverige har förbundit sig att ha ett rättsligt system som står i överensstämmelse med de folkrättsliga förpliktelserna, säger Gregor Noll.

Ivan Garcia


Falskt pass ger olika påföljd

Asylsökande som visar falska handlingar när de kommer till Skavsta flygplats polisanmäls och döms ofta till en månads fängelse. Men polisen har inget enhetligt sätt att hantera falska pass. På Arlanda väljer polisen i många fall att avskriva polisanmälan.

Mazen från Irak dömdes till en månads fängelse efter att ha visat ett förfalskat pass på Skavsta.

– Det kom en polis och frågade efter mitt pass och mitt pass var inte äkta, så de arresterade mig och tog mig till ett rum och började förhöra mig. Jag sa att jag var irakier och ville söka asyl.

Mazen sattes i en cell och fick inte kontakta sina anhöriga som fanns i Sverige. Efter tre dagar dömdes han till en månads fängelse. Hade han däremot kastat det falska passet hade han hänvisats direkt till Migrationsverket för asylutredning.

Förra året kom ett hundratal asylsökande till Skavsta flygplats och 83 personer anhölls för att de använt falska handlingar. De flesta av dem var asylsökande.

Till Arlanda kom mer än 700 asylsökande men där anhölls färre, bara 52 personer.

Skillnaden kan bero på att polisen på Arlanda gör särskilda bedömningar av asylsökande, säger Tommy Karlsson, gränsbefäl på Arlanda.

– Det är inte humant att det första man gör sätta dem i fängelse, tycker jag. Är syftet att ta sig in i Sverige med asylrätten så att säga, att söka asyl, då har man ju fått, förmodligen, handlingen från någon annan. Då är man inte medveten om att man begår ett brott, säger Tommy Karlsson på Arlanda.

Men på Skavsta fortsätter brottsutredningen även om den som visat en falsk handling sedan söker asyl, säger Anders Gölevik på gränspolisen.

– Har en person falska handlingar så blir själva brottsmålsprocessen densamma oaktat man söker asyl eller inte, säger Anders Gölevik.

Också i domstolarna skiljer sig bedömningarna åt. En av de irakier som dömts till en månads fängelse i Nyköpings tingsrätt för att ha visat en falsk handling på Skavsta fick straffet ändrat till villkorlig dom i hovrätten, berättar hans advokat Rolf Matsson.

– Man får ju se, om det handlar om en asylsökande så tycker jag att man måste ha förståelse för. Är det en ren asylresa ska man av humanitära skäl inte döma till fängelse, utan då ska påföljden bli villkorlig dom, säger Rolf Matsson.

Mazen har avtjänat sitt fängelsestraff, men säger att han är förvånad över bemötandet i Sverige.

– Att komma hit och se mig själv isolerad i ett häkte var jätteläskigt utan att veta vad som kommer att hända mig. Kommer jag att skickas tillbaka? frågar Mazen från Irak.

Hiba Daniel

Emil sa...

Var snälla att hålla er till ämnet. Spamma inte tack. Mitt inlägg handlade om medborgarskapstest.