onsdag 20 april 2011

Regeringen måste göra mer enligt Riksrevisionen

Riksrevisionen har granskat statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning(RiR 2011:16). De menar att staten kan göra mer för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden i ett yrke som motsvarar utbildningsnivån. Det behövs, enligt Riksrevisionen:

* Tidigare och tydligare information till akademiker med utländsk utbildning.
* Snabbare bedömningar av utländska högskoleutbildningar.
* Mer pengar till kompletterande högskoleutbildningar.
* Bättre samordning av myndigheternas insatser.
* Uppföljning av länsstyrelsernas ansvar att samordna den målgruppsanpassade undervisningen i svenska i länets kommuner.

Riksrevisionen skriver på DN Debatt
att regeringen måste agera för att få in utlandsfödda akademiker på arbetsmarknaden. Det är ett slöseri att inte bättre ta vara på utlandsfödda akademiker som söker sig hit. Att det tar så lång tid för dem att få fotfäste beror bland annat på dåliga svenskakunskaper och långa handläggningstider för behörighetsbevis och legitimationer. Arbetskraften behövs och det är en stor utmaning för staten att nu göra något åt detta.

Där meddelar de också att de tänker starta en granskningsstrategi på temat etablering och integration för att ge en övergripande bild av hur effektiva de statliga insatserna är på området.

Inga kommentarer: