tisdag 19 april 2011

Boken som aldrig blir av

Som alltid när jag har för lite att göra (någon som erbjuder ett jobb?) sitter jag och skriver på en bok om integrationspolitik. Det har jag gjort förr, men det är alltid något som kommer i vägen och den blir liggande halvfärdig. I min dator ligger hundratals sidor av utkast. Tyvärr blir texterna lätt inaktuella och behöver uppdateras.

Just nu skriver jag ett avsnitt om att politikerna letar på fel ställe när de vill förbättra integrationspolitiken. Efter en granskning av partiernas integrationsprogram och debatterna i Riksdagen ser jag att de sju etablerade partierna i stort sett är samstämmiga om vilka integrationsproblemen är och hur de ska lösas:

1. Nuvarande integrationspolitik (beslutad av riksdagen 1997/98) är bra, men har inte genomförts i praktiken.
2. Introduktionsinsatserna för nyanlända invandrare är ineffektiva.
3. Flyktingmottagningen är för koncentrerad till vissa kommuner.
4. Problemen beror på den strukturella diskrimineringen (En position som framförallt drivs av Mp och i mindre utsträckning V).

Jag går igenom de fyra punkterna och vederlägger dem som förklaring till de upplevda problemen. Politikerna måste leta någon annanstans om de vill förbättra integrationen. Men det är ett helt annat avsnitt...

2 kommentarer:

Daniel sa...

Med tanke på bränderna i Frölunda: skriv färdigt boken!!!

Tack för en bra blogg.

Nazem sa...

läs om vänsterpartiets program och ägna lite större uppmärksamhet till avsnittet om rasism, det är ett annat sätt att uttrycka "strukturell diskriminering" vilket är betydligt mer framträdande än i miljöpartiets program och de övriga partierna för den delen.
Ser för övrigt inte fram emot din bok.