fredag 4 juni 2010

Stockholmare positiva till utlänningar

EU-Kommissionen har genomfört en stor undersökning om hur befolkningen i 75 städer i Europa upplever sin livskvalitet. Två frågor berör integration: om närvaron av utlänningar är bra för staden och om utlänningar som bor i staden är väl integrerade. Det finns inget direkt samband mellan vad befolkningen svarar på dessa två frågor. Rapporten Survey on perceptions of quality of life in 75 European cities använder Stockholm som exempel:

Cities where many respondents believed that the presence of foreigners was positive, were not necessarily characterised by a high proportion of respondents who thought that those foreigners were well integrated, and vice versa.

Stockholm illustrated this perfectly: its respondents were among the most likely to think that the presence of foreigners was good for their city; however, they were among the least likely to think that foreigners were well integrated (88% vs. 38% agreed). Note that the city’s current result on the latter question represents an improvement of 26 percentage points over its situation in 2006; in that year, just 12% of respondents in Stockholm agreed that foreigners were well integrated.


I den statistiska bilagan går det att se hur befolkningen i Stockholm och Malmö svarat på frågorna. Där kan man se att Stockholmare är betydligt mer positiva än malmöbor och genomsnittet i EU när det gäller frågan om utlänningar är bra för staden.

Inga kommentarer: