lördag 5 juni 2010

Social Rapport 2010

I fredags lyssnade jag på en presentation av kapitlet om boendesegregation från årets Social Rapport 2010. Socialstyrelsen har verkligen gjort ett bra arbete och hela rapporten är klart läsvärd.

Den sociala rapporten ger en översikt över vilka de sociala problemen är, varför de uppstår och hur de förändras över tid. Den belyser och analyserar den långsiktiga utvecklingen med tyngdpunkt på det senaste decenniet. Särskilt uppmärksammas de grupper i samhället som är mest eftersatta i ekonomisk och social bemärkelse.

Se sidan 176 för kapitlet om boendesegregation.

Inga kommentarer: