torsdag 18 februari 2010

Ung Allians visioner för integrationspolitiken

Ung Allians är en samlingsplats för de fyra borgerliga ungdomsförbunden. De presenterade härom dagen ”visioner för den nya integrationspolitiken”. Presentationen går att se i efterhand. Frågan är hur visionära deras förslag är:

- Att utöka ambitionerna och intensifiera arbetet mot rasism, fördomar och diskriminering.
- Att öka anställningsbarheten för personer med utländsk bakgrund genom att öka drivkrafterna att arbeta och sänka skatterna för människor som låg- och medelinkomsttagare.
- Att aktivt sträva efter att bli världens mest öppna samhälle och genomföra nödvändiga förändringar för att underlätta arbetskraftsinvandringen.
- Att uppmana arbetsmarknadens parter att snabba på utvecklingen av yrkesvalideringen.
- Att utöka satsningar på instegsjobb genom att fortsätta att sänka arbetsgivaravgiften för personer med utländsk bakgrund.
- Att göra en omfattande satsning för att stimulera till entreprenörskap och underlättande nyföretagande bland nyanlända invandrare.

Inga kommentarer: