onsdag 17 februari 2010

Nytt rekord för invandringen

SCB har publicerat sin definitiva befolkningsstatistik för 2009. Den visar att 2009 blev ännu ett år med rekordstor invandring.

Invandringen, som nådde rekordnivåer under 2006, fortsatte att öka men i minskad takt. Bland de 102 280 invandrade (49 298 kvinnor och 52 982 män) fanns 168 medborgarskap representerade. Den största invandrargruppen var återvändande svenska medborgare följt av irakier, somalier och polacker. Invandringen av somaliska medborgare ökade med 70 procent medan invandringen av irakiska och polska medborgare sjönk med 29 respektive 26 procent jämfört med 2008.

Inga kommentarer: