tisdag 16 februari 2010

Förändrad medborgarskapslag i Österrike

I oktober 2009 beslutade det Österrikiska parlamentet om ny medborgarskapslag, vilken trädde i kraft 1 januari 2010. Lagen innebär bland annat:

* För att naturaliseras krävs bevis på regelbunden och tillräcklig inkomst. Dessa krav på inkomst höjs i och med den nya lagen. Sökanden får dessutom inte ha tagit emot ekonomiska bidrag under de tre åren som föregår ansökan.

* Den som begår bedrägeri vid medborgarskapsansökan kan bli bötfälld eller få fängelse.

* Vuxna som genomfört en gymnasieutbildning som innehåller historia och samhällskunskap undantas från krav på medborgarskapstest.

* Lojalitetsed. Personer som vill bli medborgare måste, utöver det tidigare kravet att svära en ed på att vara lojala medborgare, bekänna sig till (en europeiskt stat och samhälles) grundläggande värderingar.

Inga kommentarer: