söndag 6 december 2009

Privat arbetsförmedling bra för utrikes födda

En ny studie "Betalt efter resultat" från IFAU visar att utrikes födda som fick hjälp av en privat förmedling fick arbete snabbare och tjänade mer än de som var på Arbetsförmedlingen. Däremot fanns inga positiva effekter av privat arbetsförmedling för övriga och för ungdomar var det snarare en liten negativ effekt.

Efter nio månader hade de utrikes födda som fått hjälp av en privat aktör tjänat 21 500 kronor mer än dem som fick hjälp av Arbetsförmedlingen.

Sammantaget tyder det på att de privata förmedlingarna snabbare hittade arbeten till utrikes födda och att de lyckades hitta arbeten som var bättre anpassade till de arbetssökandes kompetens.”

Bakgrund: Under 2007-2008 fanns både privat och offentlig arbetsförmedling i tre län. Slumpvis utvalda ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda fick möjlighet att gå till en privat förmedling, vilket var fjärde gjorde. Arbetssökande hos de s.k. kompletterande aktörerna hade tätare kontakt med sin förmedlare samt deltog oftare i jobbsökaraktiviteter och jobbmässor än de på Arbetsförmedlingen. De var också nöjdare med den hjälp de fick.

Inga kommentarer: