lördag 5 december 2009

Opinionsundersökning i Amerika och Europa om invandring och integration

Transatlantic Trends: Immigration är en regelbunden opinionsundersökning om befolkningens inställning till olika aspekter av invandring och integration på båda sidor av Atlanten: i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien. Tyvärr är inte Sverige med i undersökningen.

The second-annual Transatlantic Trends: Immigration survey shows that while majorities on both sides of the Atlantic are preoccupied with economic troubles, the global financial crisis has not had a strong impact on views toward immigration.

Overall assessments of immigration as more of a problem or an opportunity have gone up slightly from last year; in 2009, 50 percent of Europeans and 54 percent of respondents in the United States described immigration as “more of a problem,” an increase from 43 percent and 50 percent, respectively, in 2008.


Några av de slutsatser som lyfts fram är:
* Den ekonomiska krisen har haft liten effekt på attityderna till invandring,
* i alla länder är stödet för permanent invandring större än för temporär arbetskraftsinvandring,
* alla länder stöder att invandrare bör ha tillgång till ekonomisk stöd
* men samtidigt menar en majoritet i alla länder att invandrare själva bör betala för språkutbildning,
* Åsikterna om hur regeringarna hanterar invandringspolitiken skiljer sig mycket åt mellan länderna.

British (71%), Spanish (64%), American (63%), and Italian (53%) respondents disapproved of their governments’ management, but Germans (71%), Canadians (59%), the Dutch (53%), and the French (50%) approved of the steps taken thus far.

* Majoriteten av Européerna stöder en gemensam invandringspolitik inom EU.

A majority in all European countries except the U.K. favored immigration policy formulation by the European Union as a whole, rather than at national or local levels. Across European countries as a whole, support averaged 56% -- but was only at 30% among respondents in the U.K.

På projektets hemsida finns en stor mängd informationsmaterial att ta del av.

Inga kommentarer: