tisdag 22 december 2009

Fler med dubbelt medborgarskap i Nederländerna

Ny statistik visar att allt fler holländare har dubbelt medborgarskap. Detta trots att landet sedan 1997 har en princip om att nya medborgare ska ge upp sitt tidigare medborgarskap.

1997 års lag har inneburit att färre blir medborgare genom naturalisering, men trots det ökar antalet med dubbelt medborgarskap och är nu uppe i 1,1 miljoner. Det beror på att det görs undantag för regeln om ett medborgarskap. Människor som kommer från länder som inte tillåter sina medborgare att ge upp sin nationalitet, såsom Marocko, är undantagna från regeln. De som riskerar att drabbas av stora ekonomiska nackdelar är också undantagna. Det gäller t.ex. för turkiska medborgare som förlorar arvsrätten om de ger upp sitt turkiska medborgarskap.

Medborgarskapslagarna i de forna hemländerna är alltså mycket betydelsefulla för att förstå individers val att bli medborgare eller inte, men också för att förstå integrationsprocesser i det nya landet. Många länder använder sina medborgarskapslagar för att ha inflytande över och dra ekonomisk nytta av utflyttade medborgare.

Inga kommentarer: