söndag 1 november 2009

Socialdemokraterna tänker avskaffa eget boende för asylsökande

S-kongressen beslutade i veckan om att dagens system med eget boende (EBO) för asylsökande ska avskaffas. Formuleringen är Lagen om eget boende (EBO) fungerar inte och ett nytt system måste skapas. Vad som ska komma istället har partiet inte tagit ställning till.

Socialdemokratiska kommunalrådet i Södertälje Anders Lago är positiv till beslutet, men verkar inte heller han ha någon uppfattning om vad som ska komma istället.

– Jag är glad, det är ett stort framsteg för en fråga som jag och Södertälje drivit under lång tid. Nu har vi fått ett beslut som innebär att Socialdemokraterna vill ändra ebo-principen och ta fram ett nytt system för mottagande, säger Södertäljes kommunalråd Anders Lago till DN.se.

– Ändringarna i ebo-lagen kommer inte att lösa alla problem, men jag tror inte på att införa ett tvång för asylsökande att bosätta sig på anvisad plats. Man måste ha frihet att bosätta sig där man vill.


Att både avskaffa eget boende och samtidigt tillåta asylsökande frihet att bosätta sig där de vill blir onekligen en svår nöt att knäcka!

Inga kommentarer: