tisdag 3 november 2009

En första analys av hur den nya lagen om arbetskraftsinvandring kom till

DPhil Lucie Cerna från University of Oxford har gjort en första mer vetenskaplig analys av tillkomsten av den nya lagen för arbetskraftsinvandring, Changes in Swedish Labour Immigration Policy: A Slight Revolution? Han konstaterar att lagen har tillkommit genom att det skapats nya allianser mellan politiska aktörer och arbetsmarknadens parter.

Den tidigare restriktiva inställningen till arbetskraftsinvandring beskrivs som att ”High-skilled unions established links with the Social Democrats/ Left Party, as well as with low-skilled unions and could achieve more restrictive policies.”

Detta förändrades genom att alliansen vann valet 2006

”…a liberalisation in labour immigration was possible when capital built a coalition. This took place with the change in government in 2006, where the centre-right coalition government presented a more capitaloriented position. This change weakened the link between unions and the government and gave more power to the capital side.”

Hela rapporten kan hämtas här.

Inga kommentarer: