torsdag 5 november 2009

Krav på språk- och medborgarkunskap före invandring har lett till minskad anhöriginvandring till Nederländerna

Den 15 mars 2006 infördes The Dutch Civic Integration Abroad Act (Wet inburgering buitenland, or Wib) i Nederländerna. Reformen går ut på att invandrare ska ha grundläggande kunskap i holländska språket och samhället före de får tillstånd att invandra. Tanken är att det ska leda till en snabbare och mer effektiv integrationsprocess. Testet görs på ambassad eller konsulat med genom en telefon som är kopplad till en dator.

En första uppföljning av reformen har nu kommit. Under de 15 första månaderna har 6122 personer genomgått testet och 88 procent klarade av examen. I uppföljningen konstateras att det är för tidigt att uttala sig om lagens effekt på nyanlända invandrares integration. Däremot har lagen haft tydliga effekter på anhöriginvandringen. Tidigare kom det in mellan 1500-2000 ansökningar om anhöriginvandring. Efter reformens införande har antalet minskat till under 1000 per månad. Nedgången i ansökningar är särskilt stor för personer från Turkiet och Marocko.

Inga kommentarer: