söndag 22 november 2009

Finska regeringens förslag om ny utlänningslag

Regeringen i Finland har lagt fram två propositioner. En handlar om ny organisation för introduktion av nyanlända invandrare och den andra om ändringar i utlänningslagen. Reglerna för familjeåterförening stramas åt, förbudet att arbeta för asylsökande utökas till sex månader för de som inte klargör sin identitet och alla asylsökande ska erbjudas åldersbestämning genom rättsmedicinsk undersökning. Om den sökande motsätter sig en undersökning ska han/hon behandlas som vuxen när asylansökan bedöms. Propositionen innehåller också en utvidgning av försörjningskravet som nu också ska gälla alla familjer som bildas efter att utlänningen har anlänt till Finland.

Inga kommentarer: