torsdag 19 november 2009

Det tar 15 år att bli medborgare i Tyskland

Det talas ofta om olika regler för att bli medborgare, men mindre ofta om de konsekvenser som reglerna innebär. Nya Focus Migration handlar om debatten om och regler för dubbelt medborgarskap i Tyskland. Där finns en intressant tabell som visar antalet år som en utländsk medborgare i genomsnitt bor i Tyskland innan han/hon naturaliseras och blir medborgare. Uppgifterna var så anmärkningsvärda att jag letade upp motsvarande uppgifter för Sverige (SCB, Beskrivning av Sveriges befolkning). Skillnaderna är enorma. I Sverige byter en utländsk medborgare till Svenskt medborgarskap efter i genomsnitt 3,8 år efter folkbokföring. I Tyskland sker det i genomsnitt efter 15,1 år. Skillnaden är 11,3 år!!! Skillnaden är lite mindre för utländska medborgare från Afrika och Asien (9,7 respektive 8 år).

Anledningen är med största sannolikhet de olika reglerna för att beviljas medborgarskap. Inte endast krav på vistelsetid, utan också andra krav i Tyskland som att vara självförsörjande, inte ta emot bidrag och kunna tala språket.

Inga kommentarer: