fredag 25 september 2009

Svenska nyheter

Skolinspektionen konstaterar i en kvalitetsgranskning att nyanlända elever inte får den utbildning som de har rätt till. Det behövs, enligt inspektionen, kraftfulla insatser för att nyanlända elever med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att nå de nationella målen för skolan.

***

SCB har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet gjort det möjligt att följa utvecklingen av integration på lokal nivå. Det går att ta fram sin egen skräddarsydda statistik på SCB:s hemsida.

Redovisning av statistik på lokal nivå har lett till en hel del kommentarer, där många tar avstamp i faktum att områdena har blivit allt "invandrartätare".

2 kommentarer:

Vi i Sverige sa...

TT hsr dragit fel slutsatser av statistiken om LUA-områdena. Antalet med utländsk bakgrund har ökat i hela Sverige. I själva verket har andelen med utländsk bakgrund ökat mer utanför de 38 områdena än innanför. 2002 bodde 15,1 procent av alla med utländsk bakgrund i dessa områden, 2008 bara 14,1 procent. Segregationen har alltså minskat.

Emil sa...

Precis. Att antalet personer med utländsk bakgrund har ökat i dessa områden också beror ju dessutom på att vi har haft stor invandring under dessa år.